Termeni si conditii

Ultima actualizare: 24.09.2014

Bine ați venit la emexon.ro, magazin virtual deținut de către EMEXON System SRL. EMEXON System SRL  vă oferă produse și servicii atunci când vizitați sau cumpărați de pe emexon.ro, când folosiți produse sau servicii, denumite în continuare “Servicii EMEXON”. EMEXON System vă oferă Serviciile EMEXON în următorii Termeni și condiții.

Prin utilizarea Serviciilor EMEXON, sunteți de acord cu prezenții Termeni si condiții. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii si condițiile.

 

1. DEFINIȚII

Cumpărător – persoană fizică, persoană fizică autorizată, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător – societatea comercială EMEXON SYSTEM SRL, având sediul social în București, str. Progresul  nr. 20, sector 5, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/7716/03.07.2012, CIF RO 30389679.

Servicii EMEXON – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Magazine – magazinul virtual emexon.ro, magazinele de prezentare si sediul Vânzătorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile, iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii si să facă plata acestora. Comanda specială este considerată orice Comandă pentru unul sau mai multe produse care nu se afla în mod curent în stocul Vânzătorului, sunt livrate pe bază de comandă specială, Vânzătorul transmite o factură proforma Cumpărătorului, iar acesta din urma acceptă plata unui avans din valoarea totală a Comenzii speciale.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) – toate drepturile nemateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

 Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate in Comandă.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusa din următoarele documente, în ordinea importanței:

a. Comanda (împreuna cu mențiunile clare asupra termenelor și condițiilor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice;

b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);

c. Condiții de utilizare. Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii.

Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizata atunci când exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

 

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

a. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

b. Comunicarea cu Magazinele – se poate face prin interacțiunea cu acesta sau prin comunicarea mesajelor la adresele menționate la secțiunea “Contact”. Vor fi ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta;

c. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, emexon.ro își rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informației din cadrul site-ului.

 

4. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII VÂNZĂTORULUI

a. Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără anunțarea prealabilă a acestor modificări. Pentru anumite grupe de produse imaginile prezentate pe site-urile Vânzătorului au numai un caracter ilustrativ, iar produsele efectiv livrate pot diferi de aceste imagini prin: aspect, culoare etc. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă Vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat. În anumite cazuri există posibilitatea ca informațiile publicate să conțină erori. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare în ceea ce privește prețuri, caracteristici, imagini etc. În eventualitatea în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost greșit introduse în bazele noastre de date, sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, compania noastră își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apăruta.

b. Vânzătorul nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor prezentate. Din acest motiv, Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu onora o anumita comandă, în cazul în care respectivul produs dispare din oferta curentă a furnizorului.

c. În cazul în care produsele nu se pot livra, indiferent de motivul imposibilității livrării, Cumpărătorul poate cere returnarea imediata a sumelor încasate deja de Vânzător, dar nu și alte despăgubiri. Valoarea maximă a obligațiilor pe care Vânzătorul le are  față de orice Cumpărător, în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la Cumpărător.

 

5. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terța parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

6.  DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-ului precum si însemnele grafice sunt mărci înregistrate in proprietatea EMEXON SYSTEM și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

 

7. CONFIDENŢIALITATE – PUBLICITATE

Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris la Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Mesajele EMEXON SYSTEM sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de EMEXON SYSTEM. Astfel sunt asigurate confidențialitatea si securitatea informațiilor. Datele clienților nu pot fi folosite, și nici furnizate altor părți. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestor Magazine, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, și în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Magazinelor.

Vânzătorul nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens. Prin înscrierea în baza de date a Vânzătorului, Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a produselor si serviciilor noastre, etc.

 

8. TERMENE / PENALITĂȚI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea Vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.

În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisa de Vânzător sau în Comandă, acesta este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi de întârziere din suma datorata.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrând-se într-un termen de 3 zile lucrătoare.

 

9. FACTURARE ȘI PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată si termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

 

10. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

  
a. Condiții de livrare și returnare a comenzilor

Vânzătorul va asigura livrarea Serviciilor EMEXON pe întreg teritoriul României. Produsele comandate se vor livra utilizând modalitatea de livrare aleasa de către Cumpărător, în termenul de livrare si la costurile transmise Cumpărătorului de către Vânzător, în urma efectuării comenzii. Costurile și termenele de livrare trebuiesc acceptate in prealabil de către Cumpărător. Nu se aplică costuri de transport pentru: anumite grupe de produse cu valori ale unei singure comenzi de peste 1000 RON sau anumite grupe de produse existente in stocul Vânzătorului pentru livrările efectuate direct din depozitul Vânzătorului din Jilava, Ilfov. În cazul renunțării la comanda, costul de transport nu se returnează pentru Serviciile EMEXON în curs de livrare sau livrate. Transportul retururilor de marfa se realizează de către Cumpărător sau de către Vânzător pe cheltuiala Cumpărătorului. Comenzile speciale nu pot fi returnate. La livrarea Serviciilor EMEXON, Cumpărătorul este obligat să semneze de primire pe toate documentele de transport furnizate de către curier sau compania de transport sau să semneze de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului. Termenul de livrare standard al produselor prezentate de către Vânzător se încadrează intre 1 si 10 zile lucrătoare din momentul confirmării comenzii de către Vânzător. În condiții speciale Vânzătorul își asumă dreptul de a mari timpul de livrare. 

Compărătorul poate aplica pentru procedura de retur a produselor în maxim 14 zile lucrătoare, conform dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr. 34/2014, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanta. Termenul de 14 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe de la data primirii produselor de către consumator.

b.  Transport și ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Serviciile EMEXON în momentul predării acestora către societatea de curierat intern sau compania de transport cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

 

11. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Serviciile EMEXON sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comanda. În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Serviciile EMEXON furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, pentru Serviciile EMEXON, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor conform condițiilor de retur ale EXEXON System.

 

12. GARANTII

Toate Serviciile EMEXON comercializate de către site-ul emexon.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de către fiecare producător în parte. În cazul Serviciilor EMEXON vândute și livrate de emexon.ro, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de distribuție naționala, fie sunt emise de către EMEXON SYSTEM. Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa [email protected] . Orice sesizare ulterioară nu va fi luata în considerare.

 

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Serviciilor EMEXON va fi transferata la momentul efectuării plații integrale din partea Cumpărătorului în locația si la termenul specificat în comandă. În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a Serviciilor EMEXON.

 

14. RASPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Serviciilor EMEXON după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

 

15. FORȚA MAJORĂ

Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este un evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

 

16. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Cumpărător și Vânzător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.